Učitelé

Ředitelka školy
Mgr. Martina  Macánová
tel. 379 800 020
macanova@zsstod.cz
Zástupkyně ředitelky pro 1.st.
Mgr. Sylva Šabatová
tel. 379 800 010
sabatova@zsstod.cz
Zástupce ředitelky pro 2.st.
Mgr. Jaromír Rada
tel. 379 800 026
rada@zsstod.cz
1. stupeň
Mgr. Naděžda Cíchová
Mgr. Dana Dufková
Mgr. Zuzana Frýbortová
Mgr. Marie Jungbauerová
Mgr. Kamila Kadlecová
Mgr. Lucie Kastlová
Mgr. Miroslava Marková
Mgr. Alena Moltašová
Mgr. Jana Nováková
Mgr. Jana Pflugová
Mgr. Anna Reháková
Mgr. Václava Zmeková
tel. 379 800 010
2. stupeň
Ing. Slavomíra Anderová tel. 379 800 023
Mgr. Hana Bejvlová tel. 379 800 022
Mgr. Jana Dražská tel. 379 800 025
Mgr. Lucie Hlavatá tel. 379 800 022
Mgr. Jitka Hovorková tel. 379 800 024
Mgr. Lenka Chynoradská tel. 379 800 023
Mgr. Miroslav Jindřich tel. 379 800 024
Mgr. Tomáš Křtěn tel. 379 800 022
Mgr. Jitka Kuželová tel. 379 800 024
Mgr. Miluše Kvěchová tel. 379 800 022
Mgr. Alena Mlezivová tel. 379 800 025
Mgr. Lucie Rážová tel. 379 800 024
Mgr. Zdeněk Reitspies tel. 379 800 025
Mgr. Jindřich Terč tel. 379 800 022
Mgr. Jiřina Zajíčková tel. 379 800 023
Speciální třídy
Mgr. Ladislava Adamírová
Mgr. Radka Boříková
Mgr. Jaroslava Malíková
tel. 379 800 040
Školní družina
Mgr. Marie Jungbauerová, vedoucí vychovatelka
Alena Kořínková
Mgr. Alena Kotorová
Jolana Poslední
Eva Praizlerová
tel. 379 800 010