Třídy

Třída Třídní   učitel/-ka 
I.A Mgr. Naděžda Cíchová
I.B Mgr. Jana Nováková
I.C Mgr. Zuzana Frýbortová
II.A Mgr. Václava Zmeková
II.B Mgr. Jana Pflugová
II.C Mgr. Anna Reháková
III.A Mgr. Dana Dufková
III.B Mgr. Marie Jungbauerová
IV.A Mgr. Alena Moltašová
IV.B Mgr. Kamila Kadlecová
V.A Mgr. Lucie Kastlová
V.B Mgr. Jitka Kuželová
VI.A Mgr. Lucie Hlavatá
VI.B Mgr. Lenka Chynoradská
VII.A Mgr. Jitka Hovorková
VII.B Mgr. Tomáš Křtěn
VIII.A Ing. Slavomíra Anderová
VIII.B Mgr. Jindřich Terč
IX.A Mgr. Miluše Kvěchová
IX.B Mgr. Miroslav Jinndřich
I. spec. Mgr. Radka Boříková
II. spec. Mgr. Ladislava Adamírová
III. spec. Mgr. Jaroslava Malíková