Školská rada

Na základě § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů je zřízena při základní škole školská rada složená ze 6 členů. Její třetinu volí v řádných volbách zákonní zástupci nezletilých žáků , druhá třetina školské rady je volena pedagogickými pracovníky školy a poslední třetinu jmenuje zřizovatel školy. Funkční období členů školské rady je tři roky, funkční období členů stávající školské rady končí 31.12.2017.

Řádné volby členů školské rady na období 1.1.2015 – 31.12.2017 proběhly 26.11.2014.

Zápis z řádných voleb Školské rady konaných dne 26.11.2014

Volební komise:

 • Kamila Kadlecová
 • Václava Zmeková
 • Tomáš Křtěn
 • Hana Bejvlová
 • Jindřich Terč
 • Lenka Chynoradská
 • Jiřina Zajíčková

Volba zákoných zástupců nezletilých žáků

Celkem odevzdáno 189 volebních lístků, z toho 188 lístků platných

Zvolení zástupci:

 • Mgr. Barbora Šobrová
 • Mgr. Tereza Nevečeřalová

Volba pedagogických pracovníků školy

Celkem odevzdáno 36 volebních lístků, z toho 36 lístků platných

Zvolení zástupci:

 • Mgr. Jana Pflugová
 • Mgr. Miroslav Jindřich

Zástupci jmenovaní dne 10.12.2014 zřizovatelem školy:

 • Luboš Berka
 • Iva Hořanová