Elektronická žákovská knížka – KONZULTACE

V případě potíží s přihlašováním do elektronické žákovské knížky, resp. jakýchkoliv dotazů k jejímu využívání mohou zákonní zástupci využít konzultační hodiny Mgr. Terče v úterý 26.9. v době od 15 do 17 h (budova ZŠ na Komenského nám.).

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

V současné době probíhá dokončení nových webových stránek školy. Tento web tedy již není plně aktualizován.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Volno pro žáky

Na pátek 29. září 2017 vyhlásila ředitelka školy z organizačních důvodů volno pro žáky základní školy.
Všichni strávníci školní jídelny budou mít na tento den automaticky odhlášený oběd. V případě zájmu o stravování je nutné oběd přihlásit u vedoucí školní jídelny.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Školní řád

Školní řád nabývající účinnosti 4.9.2017.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Zahájení školního roku

V pondělí 4. září se všichni žáci sejdou v 8 h s třídními učiteli ve svých kmenových třídách, aby společně zahájili nový školní rok.

Žáci obdrží dokument  pro rodiče s důležitými informacemi o organizaci vyučování v prvním školním týdnu, nadcházejících třídních schůzkách apod.

Školní družina bude v provozu od 4. září pro účastníky, kteří byli přihlášeni  v termínu zápisu do školní družiny.

Obědy ve školní jídelně budou vydávány v pondělí již od 10:30 h, v následujících dnech od 11:45 h.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Přihlašování ke stravování ve školní jídelně

kucharStrávníci se mohou přihlašovat ke stravování od pondělí  28.8. 2017 od 6:30 do 14:00 h u vedoucí školní jídelny, Bc. Romany Koutské, ve školní jídelně v Krandově ulici.

Žáci 1. tříd a žáci, kteří se ještě ve školní jídelně nestravovali, budou přihlášeni ke stravování na základě vyplnění přihlášky a zakoupení stravovací karty (35 Kč)  nebo čipu (115 Kč).

Strávníci hradící stravné prostřednictvím inkasa z bankovního účtu, se mohou přihlásit ke stravování telefonicky (tel: 379 800 050) nebo e-mailem  (jídelna@zsstod.cz).

Ostatní strávníci platí stravné hotově u vedoucí školní jídelny. Pokud stravné nebude předem uhrazeno, nebude strávník přihlášen ke stravování.
Platební a kreditní kartou stravné nelze platit.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Rozdělení žáků do 1. tříd

slunce
Seznamy žáků 1. tříd pro školní rok 2017/2018:

třída 1.A, třídní učitelka Mgr. Alena Moltašová
třída 1.B, třídní učitelka Mgr. Kamila Kadlecová
třída 1.C, třídní učitelka Mgr. Vladislava Procházková

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Elektronická žákovská knížka – informace pro zákonné zástupce

Od školního roku 2017/2018 bude pro žáky 2. – 9. ročníku zavedena elektronická žákovská knížka. Informace o tomto způsobu předávání informací mezi školou a zákonnými zástupci budou zákonným zástupcům předány na třídních schůzkách, na kterých rodiče obdrží také přístupové údaje do elektronické žákovské knížky. Třídní schůzka pro rodiče žáků 5.-9. ročníku se bude konat ve čtvrtek 21.9.2017 od 16 h v budově na Komenského nám., třídní schůzka pro rodiče žáků 2.-4. ročníku se bude konat v úterý 12.9.2017 od 16 h v budově v Hradecké ulici.
Pro žáky 1. ročníku bude zachováno předávání informací rodičům prostřednictvím tištěné žákovské knížky, konkrétní informace rodiče obdrží na začátku školního roku.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Zápis do školní družiny

Zápis do školní družiny pro školní rok 2017/2018 proběhne ve dnech 29.8. a 30.8.2017 vždy od 8:00 do 15:00 h v budově 1.stupně v Hradecké ulici.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Slavnostní vyřazení

DSC04329Ve čtvrtek 29. června  jsme se během slavnostního vyřazení rozloučili s vycházejícími žáky a přivítali jsme budoucí prvňáčky. Po úvodní písni v podání mladších spolužáků  představili naši deváťáci svým rodičům a dalším hostům vlastní prezentaci, která připomněla jejich společné zážitky od prvních školních let až dodnes. Vycházející žáci pak společně s předškoláčky obdrželi z rukou ředitelky školy a starosty města pamětní list a drobný dárek. Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář