Výlet speciálních tříd do Kdyně

IMG_6695Vyrazili jsme velmi brzy ráno vlakem do Domažlic. Tam si někteří z nás došli prohlédnout náměstí a na další cestu jsme se vydali autobusem.
Výšlap ke zřícenině hradu Rýzemberk byl pro některé hodně náročný, ale byli jsme odměněni úžasným rozhledem do kraje. Na hradě byl otevřen i stánek s občerstvením a suvenýry, obsluhující pán na nás byl velmi milý. Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Hradec u Stoda – 1. spec. třída

IMG_505415.června měla naše třída v plánu turistický výlet do Hradce u Stoda. Bohužel nám ale počasí nepřálo, a tak jsme se ráno rozhodli pro jízdu vlakem. Sami jsme si museli koupit jízdenku i zaplatit. Měli jsme velkou radost, že nám to všem šlo bez problémů. Ve vlaku nás kontrolovala paní průvodčí a za pár minut jsme byli v Hradci. Zde jsme navštívili výstavu na OÚ „Hradec od středověkého hradiště k současnosti.“ Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Společenský den

V úterý 14. 6. 2016 se v KD ve Stodě konal tradiční Společenský den pro 5. a 9. třídy ZŠ pod vedením Nadi a Pavla Cíchových.

Mladé dámy a mladí pánové ve společenských oblecích, všem to velice slušelo, absolvovali několik lekcí ze základů společenského chování a oblékání. Už vědí, kdo se komu představuje, kdo první podává ruku, kdo má přednost při výběru místa k sezení, jak si uvázat kravatu…… Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Výlet – Hojsova Stráž

Hojsovka jpgV pátek 10.6. jsme se sešli s rodiči kolem osmé hodiny na stodském nádraží a společně jsme vyrazili vlakem na dlouho očekávaný výlet. Jízdu vlakem jsme si dostatečně užili a na místo jsme dorazili kolem 11h. Po ubytování a seznámení se s prostředím kolem penzionu, jsme se přesunuli do protější chaty na vynikající oběd. Na odpoledne nám rodiče přichystali spoustu zajímavých soutěží. Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Den dětí v Lelově

DSC08764K letošnímu Dni dětí nám paní učitelka „nadělila“ pěší výlet do Lelova. Trochu jsme už věděli, co nás čeká, protože jsme v Lelově na farmě paní Řežábkové byli pěšky už ve druhé třídě, ale tehdy jsme se vraceli autobusem. Letos jsme šli pěšky i zpátky. Cestou na Vrabinu jsme připravili stopovačku pro druháky. Přes město, most, kolem mlýna, kolem rybníků. U posledního rybníku jsme jim dali poslední úkol a oni pokračovali na Křižák a my jsme zabočili do lesa. I my jsme cestou plnili ve skupinách různé úkoly. Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Výlet do Přeštic – 1. spec. třída

IMG_496731.5. se vypravila naše třída na školní výlet do Přeštic. Jeli jsme linkovým autobusem do Plzně a odtud do Přeštic. Naše první zastavení bylo v solné jeskyni. Velmi jsme se tam těšili, protože nikdo  z nás v ní ještě nebyl. Pan majitel nás zde hezky přivítal a vysvětlil nám, jaké pozitivní účinky má sůl na náš organismus. Pro každého z nás bylo připravené pohodlné křeslo, ale mohli jsme si tu i hrát. Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Schůzka pro rodiče žáků přijatých do 1. ročníku

… se koná ve středu 15. června od 16 hodin v budově základní školy v Hradecké ulici.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Opět po roce…

Česká VesS kamarády z Jeseníků se setkáváme už 12 let. Za tu dobu už vzniklo nejedno přátelství. Také letos proběhlo společné setkání, tentokrát v České Vsi ve dnech 16. a 17. května.

V pondělí ráno jsme vyrazili  ze Stoda dvoupatrovým autobusem už v pět hodin ráno. Po dlouhé, téměř osmihodinové jízdě jsme dorazili do České Vsi. Přivítala nás ředitelka školy a odvedla nás do jídelny. Naobědvali jsme se a šli si prohlédnout školu, která se nám všem líbila. Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Netradičně strávené dopoledne v Hradišťanech

WP_20160516_083V loňském roce jsme na podzim sbírali kaštany a žaludy pro oboru v Hradišťanech, kde chovají daňky a muflony. Za to, že jsme byli pilní sběrači, nás rodina Miličků, které obora patří, pozvala k nim na exkurzi. Od pana M. Spěváka jsme se dozvěděli mnoho důležitých informací z historie myslivosti a lovu zvěře. Také na ukázkách vycpanin nás učil poznávat zvěř, která žije v našich lesích. Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Ředitelské volno

Na pondělí 20.6.2016 vyhlašuje ředitelka školy pro žáky základní školy z organizačních důvodů volno.
Všichni žáci mají na tento den odhlášený oběd ve školní jídelně. Pokud budou mít o stravování zájem, přihlásí si oběd u vedoucí školní jídelny nejpozději do pátku 17.6.
Školní družina bude v tento den v provozu od 6 do 16 hodin v budově základní školy v Hradecké ulici. Přihlašování a organizaci zajišťují vychovatelky školní družiny.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář